Wil jij alles weten over duurzame energie? Met onze Duurzame Energie Weetjes hebben we al onze artikelen, blogs en informatie voor je verzameld.


   Wat is duurzame energie

   Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie afkomstig uit duurzame energiebronnen. Met duurzaam bedoelen we natuurlijke energiebronnen die nooit opraken. Bijvoorbeeld energie die uit wind, aardwarmte, stromend water en zonnewarmte wordt verkregen. Ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval, biomassa en restwarmte uit de industrie worden als duurzame of alternatieve energiebronnen gezien.

   Van fossiel naar duurzaam

   Circa 93 procent van de energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen. Om de nadelige gevolgen hiervan te beperken, werken we in Nederland aan een duurzame energievoorziening waarin we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dit proces is de energietransitie.