Fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen zijn vervuilend en hebben veel CO2 uitstoot. Hierdoor zijn ze slecht voor het milieu en klimaat. Omdat de bronnen uitgeput raken, zal de prijs gaan stijgen. Ook maken ze ons afhankelijk van producerende landen.

Nederland moet in 2050 helemaal ‘fossiel-vrij’ zijn. Dit is een flinke uitdaging. In Nederland komt circa 93 procent van de energie die we gebruiken van fossiele brandstoffen. Hoe gaan we dat doen?

Nederland fossiel-vrij

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnenHet doel van de energietransitie is een geheel duurzame energievoorziening in Nederland in 2050. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord in Parijs en het Energieakkoord.

Hoe we dat kunnen bereiken is een ingewikkeld vraagstuk waar overheid, onderzoeksinstellingen, netbeheerders en duurzame energiebedrijven het antwoord op zoeken. Welke duurzame energieoplossingen kunnen fossiele brandstoffen vervangen? Hoe kunnen we energie in de zomer gebruiken in de winter? En kunnen we duurzame energie en warmte opslaan voor later gebruik?

Soorten fossiele brandstoffen

Aardgas

De fossiele brandstof die in Nederland het meest wordt gebruikt is aardgas. Dit voor de opwekking van elektriciteit, voor verwarming en als grondstof voor de petrochemische industrie. In West-Europa is Nederland een belangrijke producent van aardgas. We zijn in bezit van aardgasbronnen, voornamelijk in Groningen. Aardgaswinning leidt daar tot aardbevingen en moet worden teruggebracht.

Aardolie

Aardolie is belangrijk voor industrie en vervoer. Het wordt gebruikt als brandstof en als grondstof van kunststoffen. Aardolievoorraden vind je vooral in het Midden-Oosten. Gebruik van aardolie maakt ons sterk afhankelijk van producerende landen.

fossiele brandstoffen steenkool

Steenkool

Steenkool wordt verbrand in elektriciteitscentrales, die de warmte gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Steenkool is goedkoop en er is voldoende voorraad, maar het is erg slecht voor het milieu. Bij gebruik van steenkool komen veel CO2 en vervuilende stoffen vrij.

Waarom zijn fossiele brandstoffen schadelijk voor klimaat en milieu?

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. CO2, of koolstofdioxide, is een broeikasgas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Doordat de mens er zoveel van gebruikt, is de hoeveelheid CO2 de afgelopen jaren extreem toegenomen. Ook komen er – afhankelijk van het type brandstof en het verbrandingsproces – andere verbrandingsproducten in de lucht, zoals roet en fijnstof, zwavel- en stikstofverbindingen.

Bronnen: Milieu Centraal, Wise