Finding the optimal economic combination of the Ecovat system and renovation

Ruud van den BoschOnderzoek

thesis ecovat model

Technical Commercial Officer Ruud van den Bosch is afgestudeerd aan de TU/e. In zijn afstudeeronderzoek, beoordeeld met een 8,5, heeft Ruud een model ontwikkeld om renovatiescenario’s van gebouwen te koppelen aan verschillende groottes van het Ecovat. Zijn model is zeer bruikbaar om te bepalen welk type gebouwrenovatie gecombineerd kan worden met welk type Ecovat met als gevolg de economisch meest optimale situatie.

Het model

case-thesisHet model is gemaakt voor portiekflats uit de bouwperiode 1965 en ouder. Voor de renovatiescenario’s zijn twee criteria bepaald die belangrijk zijn voor het model, namelijk de warmtevraag en de aanvoertemperatuur. Hieruit zijn vier renovatiescenario’s opgesteld: ‘slecht’, ‘redelijk’, ‘goed’ en ‘uitstekend’. Voor ieder scenario zijn twee verschillende maten van het Ecovat bepaald, wat leidt tot acht verschillende setups die gerund kunnen worden door het model. Per setup is het optimale vermogen van de installatie bepaald, gevolgd door een kostenberekening.

Resultaat

Renovatiescenario ‘slecht’ met vatgrootte M is het meest economisch gunstige scenario. In dit scenario worden minimale aanpassingen gedaan aan het bestaande gebouw. Gewoon plug and play. Het verbruik voor ruimteverwarming wordt niet gereduceerd en het verbruik voor warm tapwater met slechts 25 procent. In dit scenario hoeft de afnemer van het Ecovat weinig aanpassingen te doen aan het gebouw, terwijl het economisch rendement hoog is.

Tegelijkertijd is dit scenario ook de minst robuuste en is er een grotere kans op tekorten. Hoewel een minimale renovatie leidt tot een lagere prijs van het Ecovat systeem, hebben deze renovaties ook een grotere kans om niet aan de energievraag te kunnen voldoen. Die scenario’s hebben namelijk hoge temperatuur verwarming, waardoor het vat minder bruikbare warmte kan opslaan dan hetzelfde vat dat verbonden is met lage temperatuur verwarming. Als gevolg hiervan kan de warmte in het vat heel snel opraken.

Extra waarde

ecovat_thesisDe waardepropositie van het Ecovat systeem is echter: het leveren van een betrouwbare en betaalbare hernieuwbare energievoorziening voor de lange termijn, namelijk 25 tot 50 jaar. Hoewel Ecovat systemen met de minste renovatie aan bestaande gebouwen voor de economisch meest optimale situatie zorgen, zou de nadruk volgens ons ook moeten liggen op de robuustheid van het systeem. Deze robuustheid zou het systeem betrouwbaarder en meer toekomstbestendig maken.

Daarnaast is de verbetering van de energieprestatie van de appartementen vaak niet de enige reden om appartementen te renoveren. Andere aspecten zoals het comfortniveau, veiligheid en esthetica kunnen ook belangrijke beweegredenen zijn.

Volledige thesis ontvangen?

Wilt u het volledige onderzoek inzien? Download hier de thesis.

Bron: Modelling the effects of different renovation scenarios of apartments on the configuration of the Ecovat energy storage system. Finding the optimal economic combination of the Ecovat system and renovation. – R.T.M. (Ruud) van den Bosch