Pebble bed storage integrated

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Ecovat-seasonal-thermal-energy-storage

Pebble bed storage integrated

Ecovat levert een grootschalig economisch haalbaar (seizoens-) opslagsysteem voor thermische energie op gebiedsniveau die ook in staat is de efficiëntie van bestaande technologieën te verbeteren. Overtollige elektriciteit wordt omgezet in warmte en opgeslagen op hoge temperatuur (300 graden), het opslagmedium bestaat uit goedkope stenen.

De behoefte aan opslag om een betrouwbare energievoorziening mogelijk te maken, zal de komende tijd steeds belangrijker worden. Hierbij zijn de prijs, de efficiëntie en de duurzaamheid de meest bepalende factoren van de huidige opslagtechnologieën.

In geval van een elektriciteitstekort wordt de warmte weer omgezet in elektriciteit door middel van een ORC. Het Ecovat zorgt voor het koelwater en absorbeert de restwarmtestroom van de ORC. De restwarmtestroom van de ORC, die tot 79% van de ingevoerde energie bevat, wordt geleverd aan het Ecovat en omgezet in nuttige exergie en opgeslagen voor later gebruik. Bovendien kan het Ecovat deze energie opslaan als hoogwaardige warmte.

Dit rapport laat een simulatie zien dat de ORC in een toekomstig energiesysteem bijna 1000 vollasturen kan bereiken.