Productie Robot Ecovat

Content EcovatDuurzame warmte, Nieuws, Video's

Ecovaten zijn grote ondergronds gebouwde thermosflessen. Het mooie van zo'n thermosfles is zijn grote volume (> 20.000 m3 - 100.000 m3) en daardoor zijn goede oppervlakte/volume ratio. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de warmte van de zomer te verplaatsen voor gebruik in de winter.

Productie Robot Ecovat

Met de bijbehorende warmtecollectoren, warmteopwekkers, compleet met hydraulische transportleidingen en regelsoftware kunnen we in tijden van wind- en zonneoverschot het water in het Ecovat verwarmen; bij koude verwarm je later je huis ermee. Het water blijft zeker zes maanden heet en het is geschikt voor woongroepen vanaf 500 huizen (B-label isolatie).

De voordelen van robotisering op een rijtje:

- Flexibeler produceren
- Meer controle (kwaliteit en maatvoering)
- Sneller en goedkoper
- Constanter
- Vermindering van zware arbeid

Onderstaande video geeft een aardige impressie van een deel van de gerobotiseerde werkzaamheden.

Ecovat streeft er naar haar producten, processen en diensten te verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie, waarbij het gebruik van grondstoffen en duurzame energie op een duurzame wijze worden toegepast met het oog op een minimale impact op het milieu.