VVD-kamerlid Harbers bezoekt Ecovat

Content EcovatArtikelen, Nieuws

VVD-kamerlid Harbers bezoekt Ecovat

Afgelopen maandag heeft VVD-kamerlid Harbers een bezoek gebracht aan Ecovat.

VVD-kamerlid Harbers bezoekt Ecovat

Afgelopen maandag, 11 februari 2020, heeft VVD-kamerlid Harbers een bezoek gebracht aan Ecovat.

Tijdens het werkbezoek werd door Aris de Groot, CEO van Ecovat, ingegaan op de kansen van warmteopslag voor de gebouwde omgeving en er werd gesproken over de randvoorwaarden die nodig zijn om warmteopslag verder te stimuleren in Nederland.

Stefan Olsthoorn, branchemanager van Energy Storage NL, lichtte het Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019 van FME verder toe aan Kamerlid Harbers.

Belangrijk punt in de actieagenda is dat er in de toekomst gezorgd moet worden voor financiering voor energieopslagtechnologie. Tot op heden is hiervoor namelijk nog geen overheidsfinanciering mogelijk.

Tijdens het bezoek heeft Harbers ook een rondleiding gekregen door de productiehal. Waarbij de nieuwe productierobot van Ecovat werd gedemonstreerd. Deze robot zorgt ervoor dat de productie van Ecovaten kan worden verhoogd en dat het zware productieproces wordt vergemakkelijkt.

Vanwege de kansen die Ecovat biedt voor de energietransitie, staat Ecovat ook in de FME klimaatkansenkaart.