Ecovat vergelijkt zichzelf met alternatieve opslagsystemen

Content EcovatArtikelen, Nieuws

Ecovat

Ecovat vergelijkt zichzelf met alternatieve opslagsystemen

Ecovat is een groot, ondergronds, betonnen buffervat dat het mogelijk maakt om overschotten aan duurzame warmte in de zomer op te slaan voor verwarming tijdens de koude winters.

Een enkel Ecovat kan hiermee enkele honderden tot duizenden huishoudens voorzien van warmte én koude. Om de energie van het Ecovat te transporteren naar de aangesloten huishoudens wordt gebruik gemaakt van een warmtenet: een netwerk van buizen waar warm (en koud) water doorheen stroomt. Zo wordt het gebruik van fossiele brandstoffen onnodig en kan een 100% duurzaam energiesysteem gerealiseerd worden dat geen CO2 uitstoot!

Naast Ecovat zijn er meerdere seizoenopslagsystemen die vergelijkbare functionaliteit bezitten. Om duidelijk te maken waar de verschillen, gelijkenissen en sterke- en zwakke punten van elk liggen heeft Ecovat een onderzoek uitgevoerd waarin seizoenopslagsystemen op economisch en technisch vlak vergeleken worden.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituten en industrie experts en schetst een objectief beeld van de toepassingsmogelijkheden van ieder systeem. Hieruit volgen genuanceerde adviezen over het gebruik van ieder systeem en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze zijn in het bijzonder interessant voor gemeentes, warmtebedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen en investeerders. Het rapport is dan ook geschreven om de beslisser te helpen de afwegingen tussen de opslagsystemen expliciet te maken, zodat een weloverwogen keuze maken gemakkelijker wordt.

Na lezen weet de lezer:

  1. Waarom energieopslag noodzakelijk is om onze energiesystemen te verbeteren.
  2. Welke vormen van energie er zijn, hoe ze opgeslagen kunnen worden en welke technieken hiervoor beschikbaar zijn.
  3. De belangrijkste voor- en nadelen, kansen, barrières en de technische en economische prestatie van elk van de opslagtechnieken en Ecovat.
  4. Welk opslagsysteem het beste is voor een gegeven warmtevraag scenario.

Video uitleg Vergelijkingsstudie

Ecovat heeft ook een video gemaakt over de vergelijkingsstudie. Deze video kunt u hier terugkijken.

Rapportage downloaden

U kunt de rapportage hier downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Stan.degroot@ecovat.eu of met Ruud.vandenbosch@ecovat.eu